Sezónny nábor

NA!A! CIEľ


Cieľom naA!ej spoločnosti je byť v propredA­ odvetia ovocinA!rstva, zA!sobovanA­m kvalitnA©ho ovocia za priaznivAo cenu a tA1m dosiahnuť spokojnosť zA!kaznA­ka.
 
PonAokame vA1hodnA© pracovnA© miesta spolu s ubytovanA­m. ZamestnA!vame pracovnA­kov z Anglicka, EurA3pskej Aonie a taktieA3 A!tudentov z celA©ho sveta.

print this page bookmark this page